Tag Archive for: podrožca

, ,

Hruščanski vrh – Rožca

Poizkus migriranja in vložitve vloge za začasno bivališče v Podrožci z dodatkom nekaj zavojev v pršiču.