Tag Archive for: Jocjhspitze

Mittleres Schwarzhorn

Skoraj poletna turna smuka nad Kölnbreinsko "rivo"